Nationaldagsfirande 2017 i Skövde

Vid firande av årets nationaldag deltog som vanligt hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna. Bland frivilligorganisationerna noterades Försvarsutbildarna, Bilkåren, Lottorna, Rödakorskåren, Rödakorskretsen, Civilförsvarsförbundet och särskilt glädjande efter några års uppehåll Frivilliga radioorganisationen och Reservofficerssällskapet. Övriga deltagande organisationer utgjordes av Frälsningsarmén, Hembygdsföreningen och Frimurarna. I täten gick som vanligt Skövde kommuns kommunalråd. För musiken svarade Paradorkestern från Skövde.

Försvarsutbildarna Skaraborg hade åtagit sig att svara för det traditionsenliga samkvämet med fika efteråt. Förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert, tillika ansvarig för fanborgen, hälsade välkomna och ordföranden i FOS Skaraborg tackade samtliga för att de ställt upp och önskade slutligen alla en trevlig sommar.

Nation2 
De svenska fanorna prydligt uppställda. Fanbärare för Förssvarsutbildarna är Jörgen Öberg.

Nation3 
Försvarsutbildarna, Hemvärnet och Reservofficerssällskapet.

Nation4 
Fanborgens marsch mot torget.

Nation5 
De svenska fanorna i stram uppställning på torget.

Nation6 
I täten syns två av Skövde kommunalråd.

Nation7
Stor publiktillströmning på torget.

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-18 kl. 20:00 av Leif Wetterlid.