Military Weekend 2017

Military Weekend nr4 2017

Skaraborgs fjärde uppdragsutbildning Military Weekend har avslutats. Military Weekend är en prova på verksamhet under en helg för intresserade av en tänkbar karriär inom Försvarsmakten. Uppdraget att genomföra helgkurserna är lagt på Försvarsutbildningsförbundet. Skaraborgs försvarutbildningsförbund har under året genomfört sammanlagt fyra sådan kurser. Information om Försvarsmaktens olika anställningsformer och yrken har varvats med praktiska övningar som förläggning i logement, prova på skytte, exercisens grunder med mera. Utöver anställning som officer, specialistofficer, ständigt- eller tidvis tjänstgörande gruppchef eller soldat gavs också information om karriärvägarna i hemvärnet som soldat eller specialist. I fråga om hemvärnet medverkade företrädare för de frivilliga försvarsorganisationerna.

Kursdeltagarna gav ett samlat intryck av att helgen varit bra och intressant. En och annan uttryckte fortsatt intresse för en karriär inom Försvarsmakten.

 

Foto: Lars Westerström

MW1 
Prova på skjutning med eldhandvapen under noggrann tillsyn.

MW2 
Frivilliga Radioorganisationen orienterar om Försvarsmaktens sambandstjänst.

MW3 
En framtid som motorcykelordonnans kan verka lockande!

MW4 
Försvarsmaktens fysiska krav testades också.

MW5 
Hundtjänst kan också verka lockande. Brukshundsklubben stod för den delen.

Military Weekend nr3 2017

 

 

 

 

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört kursen Military Weekend på P4 i Skövde. Ett tjugotal intresserade tjejer och killar har fått prova på olika saker som tillhör verksamheten inom Försvarsmakten..

Under helgen gavs tillfälle att prova ut uniform och att prova på grunderna i exercis, förläggning på logement och mycket annat. Samtliga deltagare ges möjlighet att under överinseende prova på att skjuta med Försvarsmaktens vanligaste handeldvapen, samt lära sig grunderna i första hjälpen, släcka brand i kläder och hanterande av handbrandsläckare.

Stort fokus lades också på att orientera om de olika yrken och vägar in i Försvarsmakten som finns; allt från kontinuerligt tjänstgörande soldat till frivilliga sjukvårdare, bilförare, hundförare, assistenter med flera i hemvärnet. Information om karriärvägarna officer och specialistofficer gavs också. Hela utbildningen genomförs av Försvarsutbildarna med i huvudsak egna instruktörer. Uppdraget att genomföra utbildningen kommer dock från Försvarsmakten.

Under året kommer ytterligare en Military Weekend att genomföras för de som är intresserade av att prova på Försvarsmaktens olika yrken. Den genomförs på P4 den 10-12 november. Under året genomför Försvarsutbildarna sammanlagt fyra Military Weekend på uppdrag av Försvarsmakten.

 

Några bilder från genomförandet

MW3_1
Släckning av brand i kläder.

MW3_2
Släckning av brand i fordon.

MW3_3
Deltagarna i Military Weekend.

MW3_4
Enkelskottsskytte under noggrann övervakning av godkänd skjutinstruktör.

MW3_5
Placering av skadad i stabilt sidoläge.

 

Military Weekend nr2 2017

Försvarsutbildarna Skaraborg genomför nu en Military Weekend på P4 i Skövde. Ett tjugotal intresserade tjejer och killar får pröva på olika saker.

Under helgen ges tillfälle att prova ut uniform och att prova på grunderna i exercis. Förläggning på logement ingår också. Samtliga deltagare ges möjlighet att under överinseende prova på att skjuta med Försvarsmaktens vanligaste handeldvapen, samt lära sig grunderna i första hjälpen. Släcka brand i kläder och hanterande av handbrandsläckare ingår också.

Stort fokus läggs också på att orientera om de olika yrken och vägar in i Försvarsmakten; all från kontinuerligt tjänstgörande soldat till frivilliga sjukvårdare, bilförare, hundförare, assistenter med flera i hemvärnet. Information om karriärvägarna officer och specialistofficer gavs också. Hela utbildningen genomförs av Försvarsutbildarna med i huvudsak egna instruktörer. Uppdraget att genomföra utbildningen kommer dock från Försvarsmakten

 

Under året kommer ytterligare två Military Weekend att genomföras för de som är intresserade av att prova på Försvarsmaktens olika yrken.

MW2_9
Kursdeltagarna samlade för fotografering.

MW2_10
Tjänst till fots bårbärning!

MW2_11
Här gäller det att sikta rätt.

MW2_12
Hemvärnshund bedriver dragkamp med kursdeltagare.

MW2_13
Hinderbanan passeras med bravur.

 

Military Weekend nr1 2017

Årets första MW - återhämtning på luckan - kopia

Försvarsutbildarna Skaraborg har nu genomfört årets första Military Weekend "Pröva på helg" på P4. Deltagarna har fått information om försvaret samt haft möjlighet att pröva några olika verksamheter med bra resultat. Moment som ingår i kursen utgörs av hantering av personlig utrustning, att sova på logement, första hjälpen vid personskada, släcka brand i kläder och användande av handbrandsläckare. Vidare får deltagarna under mycket strikt överinseende prova på att skjuta med Försvarsmaktens handeldvapen i form av automatkarbin.

Hela syftet med helgen är att den som kan tänka sig en framtid i någon form inom Försvarsmakten ska få en orientering kring olika anställnings- och kontraktsformer, för att därefter lättare kunna konstatera om ett fortsatt engagemang är något att satsa. Flera deltagare uttryckte intresse för att i framtiden engagera sig i det svenska försvaret. Som ett led i detta delgavs information om hur det är att genomföra grundutbildning för att bli anställd och tidvisanställd soldat samt om vilka väger som finns för att bli hemvärnssoldat eller specialist i hemvärnet. De frivilligorganisationer som utbildar specialister i hemvärnet medverkande var och en inom sitt specialområde.

Sammanlagt deltog 28 elever. Instruktörer på kursen kom såväl ur Försvarsmakten som ut hemvärns- och frivilligleden. Under vecka 18 genomförs nästa Military Weekendkurser. Den ena är allmänmilitärt inriktad och den andra är inriktad mot motorteknik.

Årets första MW placering av skadad i stabilt sidoläge Årets första MW prpovskjutning av AK 4 - kopia

Årets första MW provskjutning av Ak 5 - kopia

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-10 kl. 20:22 av Leif Wetterlid.