Referat från Kombatantutbildning v.9

Tisdag till torsdag vecka 9 genomfördes en kombattantutbildning vid P4 för civilanställd personal med krigsplacering. Totalt var det 23 personer som påbörjade utbildningen, men en avbröt pga sjukdom. Huvuddelen av deltagarna tillhörde Försvarshälsan Region Mitt med placering i Skövde, Göteborg eller på Malmen/Kvarn. Deltagare fanns även från Tekniska kontoret Mark, MR V stab, regementsstaben samt FMTIS - Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband.

Sammanhållande för kursen ur Försvarsutbildarna Skaraborg var kurschef Jörgen Öberg och kursadj Mikael Hjort. Dessa var även instruktörer för försvarsupplysning, värdegrund, uniformsbestämmelser, folkrätt, fysisk prestationsförmåga inklusive mikrofys samt exercis. CBRN-utbildning hölls av Nalle Johansson ur CBRN-förbundet.

Försvarsmedicin skulle hållits av instruktör med biträde ur Försvarsutbildarna, men då båda hastigt insjuknade blev det lite omkastningar i programmet. Kursdeltagare fick tag på en sjukvårdsinstruktör från regementet som med kort varsel kunde leda lektionen.

IMG_0047 IMG_0063 IMG_0089 IMG_0096

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-11 kl. 20:38 av Leif Wetterlid.