Grundläggande sjukvård

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört sin årliga repetitionskurs i första hjälpen i sjukvård för sina medlemmar och personal ur hemvärnet. Dagen var upplagd enligt ett skjutstationers system där deltagarna bl.a. fick genomföra hjärt-lunglivräddning, lägga förband, ta om hand om skadad på större skadeplats, genomföra skadeundersökning samt öva förflyttning av skadad på bår. Hela dagen avslutades med ett skriftligt prov. Glädjande nog kan konstateras att samtliga deltagare klarade alla prov med glans. De medverkande instruktörerna uttryckte sin uppskattning av deltagarnas kunskaper. Kursen genomförs varje år under en dag. Syftet att kvalitetssäkra att tidigare erhållna grundläggande sjukvårdskunskaper alltjämt är aktuella.

Sjukvård 1
Montering av bår fordrar tankemöda.

Sjukvård 2
Tjänst till fots bärning! Här tränas bårtransport av skadad.

Bilder: Lars Westerström.

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-04 kl. 12:25 av Leif Wetterlid.