Försvarsupplysning med Rysslandskännaren Peter Mattsson, Försvarshögskolan

Rysk civil och militär förmåga

Forskaren och universitetslektorn Peter A Mattsson vid Försvarshögskolan föreläste om rysk civilmilitär försvarsförmåga och om aktuella hotbilder för medlemmar i Försvarsutbildarna, hemvärnet och intresserad allmänhet. Arrangör var Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund.

Inledningsvis konstaterade föredragshållaren att Ryssland valt att prioritera asymmetrisk krigsföring, då landets samlade militära resurser inte förmår möta väst i symmetrisk krigsföring. Med asymmetrisk krigsföring avses innebär att ett krig utkämpas på annat sätt än att två konventionella militära styrkor bekämpar varandra. Bland metoder för asymmetrisk krigföring kan nämnas: gerillakrigföring, hot mot civilpersoner eller sabotage mot civila anläggningar, spridande av desinformation och liknande. Även kärnvapen kan tänkas nyttjas. Asymmetrisk krigsföring syftar till lokal överlägsenhet. Hela samhället kan utsättas för antagonistiska hot eller verkan, exempelvis mot politikens företrädare, mot ekonomiska system eller informationskrigföring. Föredragshållaren menar att Sverige inte är särskilt rustat avseende motmedel mot de olika typerna asymmetrisk krigföring. Finland framhålls som en nation som kommit längre än Sverige i detta avseende.

Avslutningsvis framhåller Mattsson olika metoder måste utarbetas för att kunna stå emot asymmetrisk krigföring och att civilsamhället och i förlängningen varje person måste ta ett eget ansvar för att observera och motarbeta de olika formerna sådan krigsföring.

Peter Mattsson 1 
Föredragshållaren Peter Mattsson

Peter Mattsson 2 
Föredragshållaren Peter Mattsson

Sidan publicerad/ändrad 2017-10-08 kl. 21:05 av Leif Wetterlid.