Årets soldatprov och strapatsövning genomförd

I strålande vårväder genomförde Försvarsutbildarna soldatprov för aktiva medlemmar och personal ur hemvärnet och samverkande frivilligorganisationer. Antalet deltagare uppgick till 25.

De tjänstgörande funktionärerna hade ett grannlaga arbete med att serva med utspisning och vätskekontroller. Inga skador noterades och alla kunde genomföra provet med godkänt resultat. Provet omfattade fotmarsch omfattande tre mil och med en längsta maxtid. Alla gick i mål inom stipulerad tid.

Parallellt genomförde ungdomsavdelningen en strapatsövning, vilken också omfattade en fotmarsch. Alla tio deltagare klarade sig galant även här.

Genom sambandsbefälet Jens Söder (FRO) fugerade också sambandet hela tiden under övningen och övningsledningen hade hela tiden kontroll över var de olika patrullerna befann sig.

Övningsledare från Försvarsutbildarna var Bengt Andersson.

SP14
Vätskekontroll för marschdeltagare.

SP15
Enligt kartan ska det inte finnas någon flaggstång här!

SP16
Medlemmar ur ungdomsavdelningen.

SP17
Chefen radiosambandet, Jens Söder.

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-18 kl. 20:24 av Leif Wetterlid.