TRADITIONELLA MEDIER, SOCIALA MEDIER OCH HUR MAN BLANDAR OCH GER FÖR BÄSTA RESULTAT

FB_IMG_1489936803064
Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört en utbildningskväll i informationsförmedling via såväl traditionella medier som social medier i alla dess former. Utbildningen leddes av Anders Gummesson från Criscom – ett rikstäckande specialförbund inom Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Informationsflödet förändras ständigt, vilket bl.a. accentueras av det nyligen myntade begreppet alternativa nyheter som skapades av Vita Huset i samband med Donald Trump tillträde till presidentämbetet. I sammanhanget noterar Gummesson en tendens till att icke traditionella nyhetsförmedlare som Fox News, Twitter och Facebook i vissa sammanhang tillmäts större referensvärde än de traditionella medierna.

Fördraghållaren återkommer till det angelägna i att alltid vara källkritisk till den information man tar del av. Frågor som mottagaren generellt bör ställa är:
- Vem är källan?
- Vem är avsändare?
- Vem ligger bakom?
- Har källan varit pålitlig?
-Vem tjänar på det?
- Stäm av med flera olika kanaler.
- Dyker samma information upp i flera flöden?
- Verkar det för otroligt för att vara sant?

Anders Gummesson uppmanar till att aldrig dela sådant som man själv är tveksam till. Innan något läggs ut bör man alltid tänka efter om det här är sant och om det kan skada någon.

Facebook

Använd tekniken på rätt sätt. Finns lätta funktioner att använda. Vid försvarsupplysningar skapa ett evenemang istället för att bara lägga ut en bild.

Avslutningsvis lämnar Anders Gummesson lite tips på hur en organisation kan gå till väga för att sprida information om sin verksamhet. En viktig roll spelar här lokalpressen. Rapportera om det som är unikt och som belyser aktuella frågor. Använd både bilder och text.

20170228_195838

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-20 kl. 21:00 av Leif Wetterlid.