Vidareutbildning för förbundets funktionärer

Tre av förbundets funktionärer har använt sommaren till fördjupning av sina kunskaper om Försvarsutbildarna. Bengt Andersson, som är förbundets ungdomshandläggare deltog i ungdomsledarkonferensen. Förbundskassören Lars Westerström gick funktionärsutbildning Utbildning och Stig Brehag funktionärsutbildning Allmän. Utbildningsspåret behandlade nyheter kring GU-F (Grundläggande utbildning för frivilliga) och Military Weekend. Befäst kunskap i att planera och genomföra övningar var också en målsättning. Den allmänna utbildningslinjen behandlade bl.a. administrativa frågor som stadgar, förbundsstämma, redovisning och ekonomi.  

Gemensamt för samtliga funktionärsutbildningar var ett antal föredrag kring bl.a. utbildningen Din säkerhet, verksamhetsplanering och CRM-projektet. Noteras särskilt att rikshemvärnschefen medverkade och genomförde ett flertal utbildningspass. 

Samtliga förbundsfunktionärer uttrycker sitt gillande av de genomförda kurserna och rekommenderar varmt övriga förbundsfunktionärer att fördjupa sina kunskaper kring Försvarsutbildarnas verksamhet. 

Förbundets funktionärer

 

Nöjda förbundsfunktionärer; fr.v. Bengt Andersson, Lars Westerström och Stig Brehag

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-08-16 kl. 21:39 av Leif Wetterlid.