Förbundstämma 2016

Stämma 2 

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört förbundsstämma

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund konstaterar i sin verksamhetsberättelse att samtliga delmål som förbundsstyrelsen uppsatt för 2015 uppfyllts. De statliga utbildningsuppdragen i form av kurser och försvarsupplysning har genomförts. Ungdomsverksamheten har följt årsplanen.

Verksamhet

Ett antal förbundsmedlemmar har deltagit i centrala kurser i form av utbildning till hemvärnssjukvårdare, grundläggande utbildning för att bli specialist i hemvärnet samt kompletteringsutbildning i övrigt.

Av förbundets egen verksamhet kan noteras ett 90-tal deltagare fördelat på två Military Weekend syftande till att intresserade genom en prova på helg skall kunna får en uppfattning om en fortsatt karriär inom någon av försvarsmaktens (inkl. hemvärnet) kan vara något. I övrigt har två CBRN-kurser arrangerats (kemiska stridsmedel). Härutöver har på egna medel genomförts soldatprov och repetitionskurs sjukvårdstjänst. Förbundsmästerskap i pistolskytte och luftgevärsskytte har också genomförts. Förbundets försvarsupplysningar har sammanlagt lockat 266 deltagare. Ungdomsavdelningen består av 18 aktiva ungdomar från hela Skaraborg.

Förbundsstyrelsen

De efterföljande valen gick helt på valberedningens linje och styrelsens sammansättning ser ut enligt följande: förbundsordförande Fredrik Ståhlberg, vice förbundsordförande tillika förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert, förbundssekreterare Fredrik Holmkvist, förbundskassör Lars Westerström ledamöter Ive Palmborg, Bengt Andersson, Leif Wetterlid, Sara Hardingz samt ersättare Magnus Lundell, Per Nilsson, Eleonora Ingmarsson och Jörgen Öberg.

Belöningar

För sina förtjänster om försvarsutbildarnas verksamhet tilldelades av förbundsordföranden svenska försvarsutbildningsförbundets hederssköld i guld till Lars Westerström, svenska försvarsutbildningsförbundet förtjänstmedalj i silver till Fredrik Holmkvist Skaraborgs försvarsutbildningsförbunds förtjänstmedalj i silver till Jonas Löfgren P4 och Tor-Leif Runesson P4. Som en extrahedersgåva tilldelade chefen Skaraborgs Regemente regementets coin till förbundskassören Lars Westerström för hans mångåriga oegennyttiga arbete till stöd för det frivilliga försvarsarbetet utfört i samarbete med regementet.

Avslutningsvis genomfördes försvarsupplysning av förbundsordföranden Fredrik Ståhlberg om det aktuella läget i den svenska försvarsmakten och vad som händer i Skövde garnison.

Stämma 1

Stämma 3 Stämma 4

Stämma 5 Stämma 6 Stämma 7

Stämma 8

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-12 kl. 23:12 av Leif Wetterlid.