Soldatprov 2016

Soldatprov1Foto: Rolf Larsson

Soldatprov genomfört för frivilligförsvarare

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört soldatprov för hemvärnspersonal och medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna. Provet omfattade 30 km fotmarsch med packning och på tid. Samtliga deltagare klarade provet utan problem. Försvarsutbildarnas Bengt Andersson organiserade och genomförde provet med biträde av ytterligare två övningsledare. Provet genomfördes på vandringsleder i Vallebygden. Start och målgång skedde vid Flämslätts kursgård.

Antalet deltagare uppgick till 30, vilka efter fullgjort prov erhöll soldatprovsmärket 2016. Parallellt med soldatprovet genomförde åtta ungdomar ur Försvarsutbildarna en lika omfattande och ansträngande strapatsövning. Också de tilldelades märket.

- Årets deltagare var glädjande nog mycket sort och särskilt glädjande är att så månar ungdomar var beredda att lägga en dag på att genomföra en strapatsövning sammanfattar övningsledaren, Bengt Andersson, dagen.

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-13 kl. 20:08 av Leif Wetterlid.