Årets repetitionsdag i sjukvård genomförd

Försvarsutbildarna i Skaraborg har genomfört årets repetitionsdag i sjukvård för medlemmar och hemvärnspersonal. Innehållsmässigt omfattade momenten hjärt-lunglivrädddning, andningsstopp, taktiskt omhändertagande på skadeplats, tryckförband och skyddsförband, helkroppsundersökning samt sjuktransporttjänst. Avslutningsvis skrev deltagarna prov. Samtliga deltagare genomförda alla moment med godkänt resultat.

Dagens instruktörer var mycket nöjda med utfallet och den goda uppslutningen. Övningsdagen lockade sammanlagt 23 deltagare, varav ca hälften från hemvärnet och hälften utgjordes av medlemmar i försvarsutbildarna. Särskilt glädjande är att 11 ungdomar hörsammat inbjudan. Intresset för försvarutbildarnas verksamhet för ungdomar mellan 15 och 19 år är för närvarande ökande. Ungdomsverksamheten syftar till att orientera om försvarsmaktens olika yrken och karriärvägar samt om totalförsvaret i övrigt. Grundläggande utbildning i första hjälpen vid olycksfall är en del i verksamheten.

Försvarsutbildarna är vidare rekryterings- och utbildningsansvarig frivilligorganisation för hemvärnets sjukvårdare och sjukvårdsgruppschefer.

Foton tagna av Sara Hardingz.

Bild 1 

Övningsmoment ingående i taktiskt omhändertagande på skadeplats.

Bild 2 
Övningsledare i hjärt-lunglivräddning Lars Karlsson.

Bild 3 
Övningsmoment skyddad förflyttning i stridssituation

Bild 5 
Fatta, Säkra, Lyft!

Bild 6 
Bårlag, förflyttning framåt!

Bild 8 
-Hur ska vi angripa den här skadan då?

Bild 7 
Samordnat passage över hinder!

Bild 10
Vid hinder i andningsvägarna tillämpas Heimlich manöver. Åtgärden verka ha effekt!

 Bild 9 Bild 11

Fortsatt undersökning av skadad.                     Övning i placering av medvetslös i stabilt sidoläge (framstupa sidoläge).

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-02 kl. 19:36 av Leif Wetterlid.