Stor uppslutning bland hemvärn och frivilliga vid 2016 års nationaldagsfirande i Skövde

Nationaldag4
Försvarsutbildarnas fana med det kända kvalitetsemblemet som borgar för god utbildning!

Årets nationaldagsfirande samlade ett stort antal deltagare i fanborgen. Flera frivilligorganisationer var representerade; Försvarsutbildarna, Bilkåren, Lottakåren, Rödakorskåren, Rödakorskretsen och Civilförsvarsförbundet. Från försvarsmakten deltog hemvärnet. Organisationer i övrigt utgjordes av Svenska Kyrkan och Civilförsvarsförbundet. Från hemvärn- och frivilligorganisationer uppgick antalet deltagare till 37.

Utöver representation med fanorna hade hemvärnet och Bilkåren uppdraget att till torget föra två svenska flaggor och där hissa dem under det att paradmarsch spelades av Paradorkestern.

Nytt för i år var att ceremonielet genomfördes på Hertig Johans torg i stället för som tidigare i Helensparken. Det kan konstateras att firandet nådde en betydligt större publik i och med byte av plats. Ceremoniellt innebar den nya platsen uppställning på en sida, vilket för fanborgen medförde tätning vid inmarsch och bredd vid utmarsch. En uppgift som med brillans löstes av fanbärarna.

Efter genomförd utmarsch samlades företrädarna för hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna till en gemensam stund med fika i Rådhuset. FOS ordförande, Bengt Andersson tackade alla närvarande för god insats och önskade alla välkomna kommande år.

Ansvarig för fanborgen var även detta år förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert som till sin hjälp hade förbundsstyrelseledamoten Jörgen Öberg. 

Nationaldag1
Efter Skövde kommuns kommunalråd kommer Försvarsutbildarna representerade av Jörgen Öberg, Johnny Johansson, Pia Hakala och Eleonora Ingmarsson.

Nationaldag3
Rekordstor publik på plats på Hertig Johans Torg i Skövde.

Foto: Lasse Westerström

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-13 kl. 20:49 av Leif Wetterlid.