Ytterligare en Military Weekend har genomförts med gott resultat

MW4
Kursen uppställd tillsammans med instruktörerna.

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört årets andra Military Weekend med gott resultat. Military Weekend en form av prova på kurs under en helg för de som vill känna på soldatyrket för att se om det kan vara något för dem. Denna gång var det huvudsakligen yngre människor som passade på att uppleva logementsandan, klä sig rätt, hålla tider och i övrigt känna på de militära formerna.

Utöver att bo på logement ingick att prova att skjuta med arméns vanligaste vapen; Ak 5 och Ak 4. Vidare genomfördes ett pass med grundläggande sjukvård och ett pass med släckning av brand i kläder och släckning av brand med handbrandsläckare.

De frivilliga avtalsorganisationerna informerade under en timme om deras verksamhet och avtalsmöjligheter, vilka kan vara ett alternativ till de lite längre utbildningarna till officer, specialistofficer, kontinuerligt tjänstgörande eller tidvis tjänstgörande soldat.

En hel del tid ägnades åt att få en uppfattning om de olika anställningarna som finns att söka inom försvarsmakten. Inom ramen för denna information gavs möjlighet att se hur olika stadsfordon ser ut inuti och vilken verkan de ha.

Pass med fysisk träning genomfördes också.

Kursadjutanten Lars Westerström sammanfattar kursen: - Alla har haft en positiv attityd till försvarsmakten och de ingående momenten och flera har också uttalat ett intresse för gå vidare inom någon av de utbildningsvägar som försvarsmakten kan erbjuda.

 

Ett tiotal intresserade hade hörsammat kallelsen till en helg i det militära.

MW2 
Brukshundsklubbens företrädare klarar ut att hunden är människans bästa vän.

MW5
Grunder i sjukvård lärs ut. Här handlar det om att placera en skadad rätt.

 MW6
Glada skyttar efter fullträff i måltavlan.

 MW1
Vapenvård är ett obligatoriskt moment efter varje skjutning.

 MW3
Fyspass är en del av soldatlivets vardag.

 MW7
Träning av överarmsmuskler.

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-13 kl. 20:34 av Leif Wetterlid.