Årets fjärde Military weekend har genomförts.

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört årets fjärde och sista Military Weekend med gott resultat. Military Weekend en form av prova på kurs under en helg för de som vill känna på soldatyrket för att se om det kan vara något för dem. Denna gång var det huvudsakligen yngre människor som passade på att uppleva logementsandan, klä sig rätt, hålla tider och i övrigt känna på de militära formerna. Antalet intresserade uppgick till 16, varav sex var kvinnor.

Utöver att bo på logement ingick att prova att skjuta med arméns vanligaste vapen; Ak 5 och Ak 4. Vidare genomfördes ett pass med grundläggande sjukvård och ett pass med släckning av brand i kläder och släckning av brand med handbrandsläckare. Pass med fysisk träning genomfördes också.

De frivilliga avtalsorganisationerna informerade under en timme om deras verksamhet och avtalsmöjligheter, vilka kan vara ett alternativ till de lite längre utbildningarna till officer, specialistofficer, kontinuerligt tjänstgörande eller tidvis tjänstgörande soldat.

En hel del tid ägnades åt att få en uppfattning om de verksamhetsgrenarna som finns att söka inom försvarsmakten. Inom ramen för denna information gavs möjlighet att se hur olika stridsfordon ser ut inuti och vilken verkan de ha. Även andra fordon uppmärksammades. Kursen genomfördes med såväl inhyrda instruktörer och föreläsare som med Försvarsutbildarnas egna funktionärer.

Kursadjutanten Lars Westerström sammanfattar kursen: - Alla har haft en positiv attityd till försvarsmakten och de ingående momenten och flera har också uttalat ett intresse för gå vidare inom någon av de utbildningsvägar som försvarsmakten kan erbjuda.

MW2

Känna på hur det är att sitta inne i ett stridsfordon ingick i kursen.

MW3

Förevisning av försvarsmaktens moderna handeldvapen.

MW4

Kanske en framtida fordonsförare?

MW5
Brandsläckning med handbrandsläckare.

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-22 kl. 20:36 av Leif Wetterlid.