Rekrytering på Garnisonsdagen 2016

Försvarsutbildarna Skaraborg deltog under garnisonens dag med rekrytering. Under fredagen med inriktning mot ungdomar då det var skolornas besöksdag. Under lördagen utökades inriktning till att omfatta både ungdomar och vuxna, främst hemvärnssjukvårdarna. Ansvarig för förbundets medverkan var Bengt Andersson, vilken noterar att intresset för vår ungdomsverksamhet var stort, medan intresset för att bli hemvärnssjukvårdare var något mindre. Ett antal intressenter noterades dock. Garnisonens dag som helhet var mycket lyckat och lockades tusentals besökare för att se flyguppvisning, stridsmoment och få information om all verksamhet vid garnisonen. Förbundet är mycket tacksamt för att möjlighet ges för frivilliga att visa upp sig i rekryteringssyfte.

IMG_0228

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-29 kl. 21:13 av Leif Wetterlid.