För din säkerhet

Förbundet har genomfört den första av två kurser på temat för din säkerhet. Syftet med kursen är att en dag eller två kvällar ge den som vistas i Sverige grundläggande krisberedskap för att enklare kunna klara en samhällsstörning. Under kursen ges bl.a. kunskap om vad du själv kan göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället. Framförallt hur du redan idag kan förbereda dig. Informationsträffen är på 6-8 timmar och kan delas upp på två tillfällen.

Ämnen som ingår är vad man kan tänka på att ha i sin krislåda, hur man hittar bekräftad information vid en kris, hur tar man hand om en brännskada, hur mycket vatten behöver man ha hemma om det inte finns vatten i kran och hur kan man använda toaletten när det inte finns vatten i vattencisternen.

Försvarsutbildarna har skapat konceptet För din säkerhet! som riktar sig till vuxna och till ungdomar från 16 år. Vi samarbetar gärna med andra organisationer och med företag för att nå ut till så många som möjligt. Det kan vara gymnasieskolor, pensionärsföreningar, bostadsrättsföreningar eller andra organiserade grupper och organisationer

Förbundets utbildade instruktörer är Lars Westerström och Bengt Andersson. Den första kursen lockade tiotalet deltagare, vilka alla var nöjda med resultatet. Bland deltagarna noterades även att det kan finnas blivande förbundsfunktionärer.

Nästa kurstillfälle kommer att rikta sig mot medlemmarna i förbundets ungdomsavdelning.

Utbildarna är ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilken även svarar för finansieringen av utbildningen. Kursen är slutligen ett tydligt tecken på det breddade verksamhetsområde som Överstyrelsen fattat beslut om och som inriktas mot civil krisberedskap och totalförsvar. 

Nödlåda 
Den krislåda som alla bör ha hemma. Förslag på lämpligt innehåll erhålls på kursen!

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-06 kl. 21:49 av Leif Wetterlid.