Ungdomsutbildning

Höstens första helgövning med ungdomsavdelningen har genomförts. Stor tyngdpunkt lades vid grundläggande kunskaper i första hjälpen vid olycka och hastigt insjuknande. Medlemmar som tillika ingår i hemvärnssjukvården genomförde sjukvårdsdelarna. Ett antal nya ungdomar kunde glädjande nog hälsas välkomna till förbundets ungdomsutbildning. Ungdomsutbildningen följer nu helt de nya riktlinjerna som Överstyrelsen för Försvarsutbildarna har fastlagt. Ett antal nya ungdomsledare och instruktörer kompletterar de tidigare. Förbundsstyrelsen ser positivt på att ungdomsverksamheten utvecklas då det är ett av Försvarsutbildarnas uppdrag.

20150905-Sjukvård1 20150905-Sjukvårdsutbildning1-2

20150905-Sjukvårdsutbildning1

20150905-Sjukvårdsutbildning1-4 20150905-Sjukvårdsutbildning1-5 20150905-Sjukvårdsutbildning1-6

Sidan publicerad/ändrad 2015-10-11 kl. 17:26 av Leif Wetterlid.