Förbundets deltagande i Riksstämman 2015

Riksstämma 2015

Deltagare från Försvarsutbildarna Skaraborg var Lasse, Hans och Fredrik.

Vid årets riksstämma skedde val på ordförandeposterna. Till ny ordförande för Försvarsutbildarna valdes tidigare vice ordföranden Bengt Jerkland och till ny vice ordförande Ella Kilim. Ella Kilim arbetar till vardags som försvarsdirektör på länsstyrelsen i Stockholm län. I övrigt noteras att förbundsstyrelsens ordförande, Hans Ingbert, erhöll förnyat förtroende som ledamot i Överstyrelsen intill riksstämman 2017. Hemvärnssjukvårdsinstruktören Sonja Sandberg valdes till ny ersättare i Överstyrelsen. För övriga poster blev det omval helt enligt valberedningens förslag.

Riksstämman förflöt i övrigt i enligt plan och med vissa korrigeringar följde stämman Överstyrelsens förslag till beslut avseende de motioner som inlämnats. Det kan noteras att årets riksstämma hade fler motioner att behandla än vad som varit regel de senaste åren.

Utöver själva förhandlingarna hölls ett antal föredrag av bl.a. rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och företrädare för myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Årets riksstämma genomfördes på Falsterbo kursgård i Höllviken.

Skaraborgsförbundet representerades va förbundskassören Lars Westerström och förbundssekreteraren Fredrik Holmkvist. Förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert deltog i egens kap av ledamot i Överstyrelsen.

Sidan publicerad/ändrad 2015-08-08 kl. 20:56 av Leif Wetterlid.