Rekryteringsinsatser hösten 2015

 

Rekrytering vid friskvårdens dag i Skövde

Lasse o Bengt Inf

Från förbundet medverkade Hans Ingbert, Lars Westerström och Bengt Andersson flera personer visade intresse för Försvarsutbildarnas verksamhet. Ca femtio informationsblad rörande höstens försvarsupplysningar delades ut till intresserade. Ett antal förbipasserande visade också intresse för Military Weekend och för att bli sjukvårdare i hemvärnet. Sammanfattningsvis en lyckad rekryterings- och informationsdag.

 

Medverkan vid Garnisonens dag på P4

reg.dag20151

Förbundet medverkade med information och rekrytering. Representanter var Lars Westerström och Bengt Andersson. Framför allt förbundets kurser Military Weekend rönte stort intresse denna gång. Förhoppningen är att det kommer att avspegla sig i ett stort antal sökanden vid kommande kurser under året och framför allt inför kommande verksamhetsår. Information och rekrytering skedde samordnat med regementet och hemvärnet. Arrangemanget var mycket väl genomfört och lockade ett stort antal personer till utställningarna på heden mellan Trängregementet och Skaraborgs regemente. Det kan också nämnas att Hans majestät Konungen besökte arrangemanget och bl.a. överlämnade en ny fana till Markstridsskolan.

Sidan publicerad/ändrad 2015-11-01 kl. 17:21 av Leif Wetterlid.