Military Weekend Hösten 2015

Höstens Military Weekend är genomförd med god uppslutning (27 deltagare). Military Weekend syftar till att väcka intresse för de olika vägarna som finns in i Försvarsmakten såväl som anställd, hemvärnspersonal eller frivillig specialist i hemvärnsförbanden. Under Military Weekend (fredag-söndag) får deltagarna pröva att bära uniform, erhålla grundläggande sjukvårdsutbildning, viss vapentjänst samt bo på logement och i fält (tält). Grundläggande exercis ingår också. Stor vikt läggs vid att ge deltagarna information om Försvarsmaktens olika yrken, hemvärnet och vad de olika frivilliga försvarsorganisationerna har att erbjuda.

20150912-Hjälp med utrustningen1 20150912-Hunduppvisning1 

20150912-Kompisar1 20150912-namnlöst1

20150912-Sjukvård1 20150912-Sjukvård1-2

20150912-Sjukvårdsutbildning1 20150912-Till facebook1

20150912-Vapengenomgång1 20150912-Vapengenomgång1-2

20150912-Vapengenomgång1-3 20150912-Vapengenomgång1-4

20150912-Vila1

Sidan publicerad/ändrad 2015-10-11 kl. 17:51 av Leif Wetterlid.