Styrelsens planering för 2015

Vid årets sista förbundsstyrelsemöte drogs de stora riktlinjerna för kommande års verksamhet upp. Återkommande punkter soldatprovet sjukvårdsrepetitionsdagen (Märkesdagen), förbundsmästerskapen i pistol, kpist och luftgevär. Nästa år genomförs kpistskjutningen samordnat med frivilliga skytterörelsens skjutningar. Försvarsupplysning inplaneras dels vid förbundsstämman och dels vid två andra tillfällen där bl.a. avsikten är att belysa Sverige och NATO. Avsikten är vidare att genomföra en försvarsupplysningskurs med inriktning mot det civila samhällets krishantering. Den kursens målgruipp är särskilt sjukvårdspersonal och samverkansbefäl, men även andra medlemmar kommer att vara välkomna. Minst en Military Weekend kommer att genomföras. Till denna kurs söker förbundet nu lämpliga instruktörer och kurschef. I början av januari kommer besked att ges om vilken eller vilka kompletterande utbildningar som förbundet får i uppdrag att genomföra. Bedömningen är att verksamhetsprogrammet skall kunna skickas ut i början eller mitten av januari. Rekrytering kommer att bedrivas på olika orter och omfatta alla personalkategorier inom Försvarsmakten, men med viss tyngdpunkt mot hemvärnssjukvård, ungdomar och stabspersonal.

Förbundsstyrelsens ordförande

Sidan publicerad/ändrad 2014-12-29 kl. 14:57 av Leif Wetterlid.