Sommarkurser

Några medlemmar har genomgått centrala utbildningar under sommaren 2014. Förbundsstyrelseordföranden har genomgått utbildningen Verksamhetsplanering. Kursen behandlar bl.a. det nya utbildningsystemet för hemvärnsbataljoner. Ett studiebesök på försvarsmuseet i Halmstad ingick också. En av hemvärnsbataljonernas stabsläkare har genomgått fördjupningskurs inom området CBRN. Förbundsstyrelsen uppmanar alla medlemmar att söka lämpliga centrala kurser inom områdena kompletteringsutbildning, avtalsutbildning, funktionärsutbildning samt försvarsupplysning. Information om de centrala kurserna återfinns på Försvarsutbildarnas hemsida. Utöver dessa har ett tjugotal centrala och regionala utbildningar genomförts av medlemmar i förbundet. Två har befattningsutbildning för avtal som hemvärnssjukvårdare.

Förbundsstyrelseordföranden tillsammans med kursledningen majorerna Alfredsson och Henriksson.

Bild från försvarsmuseum i Halmstad.

Sidan publicerad/ändrad 2014-12-29 kl. 13:15 av Leif Wetterlid.