Repetitionskurs i sjukvård – Märkesdagen

Årets upplaga av den populära märkesdagen är genomförd med gott resultat. Mycket glädjande för året är att ett antal av de nyrekryterade hemvärnssoldater som genomfört INTRO under februari månad hörsammat inbjudan. Sammanlagt deltog ett tjugotal hemvärnssoldater och specialister samt medlemmar ur försvarsungdom.
Repetitionskursen genomfördes på brandstationen i Skövde under ledning av förbundsstyrelsens ordförande, sjukvårdsbefälet vid en av hemvärnsbataljonerna och en tidigare officer vid sjukvårdsskolan på T2. Prov skedde förutom  teoretiskt prov i momenten hjärtlunglivräddning, placering av skadad, förbandsläggning och förebyggande av skadechock, sjuktransporttjänst med mera. Samtliga deltagare blev godkända och har därmed befäst sina kunskaper i första hjälpen. Kursen genomförs med egna medel, men med huvudsakligt deltagande ut ungdomsverksamhet och hemvärnsorganisationen. 
 
Foto: Cecilia Johansson
 
sjv_14_1
 
sjv_14_3
 
sjv_14_4
 
sjv_14_5
Sidan publicerad/ändrad 2014-03-23 kl. 18:43 av Jörgen Öberg.