Skaraborgare på Riksstämma

Referat från Arlanda 14-15 juni

Svenska Försvarsutbildningsförbundet har genomfört sin riksstämma 2014. Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund representerades av förbundskassör Lars Westerström och förbundssekreterare Fredrik Holmkvist.

Stämman genomfördes på Quality Airport Hotel Arlanda. Stämman inleddes traditionsenligt med en konsert av en hemvärnsmusikkår. Härefter vidtog fyra pass med kvalificerad försvarsupplysning av försvarsminister Karin Enström, generallöjtnant Anders Silwer, rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och av försvarsutbildningsförbundets ordförande Henrik Landerholm. Flera av talarna berörde utvecklingen i Ryssland och konsekvenser för Sverige.

Vid stämman valdes Anders Lindström till ny Förbundsordförande. Han har tidigare varit rikshemvärnschef och Försvarsmaktens insatschef och är sedan 2012 vd för Storstockholms Lokaltrafik och Vaxholmsbolaget.

Behandlingen av motioner genomfördes dag två och utfallet blev i enlighet med Överstyrelsens förslag föra samtliga utom en, där riksstämman biföll motionärens förslag. Valen till överstyrelsen följde valberedningens förslag vilket innebar omval på samtliga poster.

Skaraborgsrepresentanterna uttryckte sin tillfredställelse över ytterligare en väl genomförd riksstämma.

Läs mer på de centrala sidorna på webbplatsen!

Sidan publicerad/ändrad 2014-06-22 kl. 21:08 av Jörgen Öberg.