Nationaldagsfirande 2014

Frivilliga försvarsorganisationer och 39. Hvbat deltog i firandet i Skövde med svenska fanor och föreningsfanor.

Försvarsutbildarna Skaraborg var en av de organisationer som hörsammat Skövde kommuns önskemål om deltagande i den fanparad som följde Musikskolans paradorkester från Kulturhuset till Helensparken och firandet där.

Personal ur Bilkåren bar in och hissade den svenska flaggan. I fanborgen följde därefter Skövdes kommunalråd, personal klädda i uniform ur 39. Hvbat, Försvarsutbildarna, Bilkåren, Lottorna och FRO samt diverse civila organisationer som önskade fira nationaldagen. Bland dessa kan särskilt Röda Korset och Civilförsvarsförbundet nämnas.

Från Försvarsutbildarna deltog såväl ungdom, anställd personal som personal ur hemvärnets förband - en bra representation på förbundets bredd.


 

nd_2014_1

Skövde musikskolas paradorkester ledde paraden till Helensparken


 

nd_2014_2

Försvarsutbildarnas föreningsfana bars av Jörgen Öberg


 

nd_2014_5

Den svenska fanan bars för Försvarsutbildarna av Fredrik Holmkvist

Sidan publicerad/ändrad 2014-06-07 kl. 16:09 av Jörgen Öberg.