Military Weekend

Helgkurs för försvarsintresserade
Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört helgkursen Military Weekend för blivande personal i Försvarsmakten.
 
Helgkursen syftar till att intresserade av Försvarsmaktens verksamhet skall kunna pröva på militärlivet under en helg i syfte att testa om en befattning i Försvarsmakten är något att fortsätta med. Information ges både om anställning som soldat (heltid eller deltid), utbildning för att bli hemvärnssoldat eller specialist i hemvärnet.
 
Kursen genomfördes av Försvarsutbildarna med stöd av regementet och Skaraborgsgruppen.
 
Överlag upplevde deltagarna kursen positivt och de allra flesta har anmält fortsatt intresse för någon av karriärvägarna i Försvarsmakten.
 
Under kursen utrustas deltagarna med uniform och får prova på både att bo i kasern och bo i fält (tältförläggning). Deltagarna har fått prova på exercis och skjutning med automatkarbiner. Samtliga fick också genomföra ett fystest. 
 
Ytterligare en Military Weekend är inplanerad till hösten.
 
mw_1
 
mw_2
 
mw_3
 
mw_4
 
mw_5
Sidan publicerad/ändrad 2014-04-06 kl. 21:22 av Jörgen Öberg.