Försvarsutbildare utgjorde figurantgrupp

Vid en krisledningsövning på P4 tjänstgjorde ett antal medlemmar ur Försvarsutbildarna som figuranter, där uppgiften var att spela föräldrar och anhöriga till soldater som skadats eller omkommit i  samband med en sprängolycka. Övnings syfte var att träna krisledningsorganisationen vid Skaraborgs Regemente utifrån ett tänkt scenario. Olika civila aktörer såsom räddningstjänst, polis och sjukvård var också engagerade i motspelet. Övningen utgjordes i huvudsak av ett ledningsspel med motspel grupperat i annan lokal. Inspelen delgavs huvudsakligen via telefon. Förbundskassören Lars Westerström var en av deltagarna: - Det var en mycket lärorik dag och regementets omhändertagande av oss figuranter fungerade bra. Det är också mycket glädjande att frivilliga ges möjlighet att medverka vid en sådan här övning. Det stärker förbanden mellan regementet och frivilligorganisationerna, avslutar Lasse. Regementschefen Fredrik Ståhlberg framförde också sitt varma tack till figurantstyrkan i samband med den avslutande övningsgenomgången.

Sidan publicerad/ändrad 2014-12-29 kl. 14:05 av Leif Wetterlid.