Referat: Insatsorganisationens strid och samverkan med hemvärnet

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört en kurs på temat insatsorganisationens strid. Kursen genomfördes under tre kvällar där varje tillfälle omfattade fyra lektionstimmar.

Utbildningen var mycket omfattande och leddes av personal ur brigadstaben med stöd av chefen P4, tillika förbundets ordförande. Ur innehållet märks insatsorganisationens uppbyggnad och förmåga, artilleriförbandets förmåga, flygstridskrafternas uppgifter och möjligheter, sambandstjänst med tonvikt på gränssnittet mellan insatsorganisationen och hemvärnets förband. Sista kvällen ägnades i sin helhet åt underrättelse- och säkerhetstjänst. Deltagarna i kursen kom uteslutande från hemvärnsförbanden i Skaraborg.

Sidan publicerad/ändrad 2014-03-24 kl. 21:04 av Jörgen Öberg.