Informations- och rekryteringsmöte för Hemvärnets sjukvårdare

avhölls den 16 juni i Skövde.

Förbundet har genomfört ett kombinerat rekryterings- och informationsmöte för nuvarande och blivande hemvärnssjukvårdare. Mötet hade utlysts av två skäl; dels för att informera om förändrat huvudmannaskap och dels för att informera om utbildningsvägen till hemvärnssjukvårdare för blivande och nuvarande hemvärnssjukvårdare.

Från årsskiftet har Försvarsutbildarna övertagit huvudmannaskapet för rekrytering och utbildning av hemvärnssjukvårdare från Svenska Röda Korset. Den stora förändringen efter bytet av huvudman är att de nya sjukvårdarna kommer att beväpnas med pistol m/88. Vapenutbildningen kommer i huvudsak att genomföras vid GU-F.

I övrigt följer utbildningen i stort den tidigare utbildningsgången med GU-F för de som inte genomfört GMU eller värnplikt och därefter Grundkurs 1 och Grundkurs 2. Båda grundkurserna omfattar nio dagar vardera, medan GU-F omfattar två veckor. Därefter tecknas kontakt med berört hemvärnsförband och genomför INTRO under en helg.

Samtliga nuvarande hemvärnssjukvårdare valde att bli medlemmar i Försvarsutbildarna. Förbundets rekryteringsmål om fyra nya hemvärnssjukvårdare under utbildning 2014 ser ut att kunna nås då tre nya medlemmar ansökt om utbildningsplatser och ytterligare en är antagen till Gk 1 under sommaren. Behovet i hemvärnsförbanden är dock mycket större varför fortsatta rekryteringsinsatser kommer att genomföras under året.

Deltagarna uttryckte önskemål om att de tidigare kvällsövningarna i sjukvård återupptas i Verksamhetsorder 2015 och att Försvarsutbildningsförbundet genomför en eller två övningstillfällen under hösten för nuvarande och blivande sjukvårdare.

Från förbundsstyrelsen medverkade styrelseordföranden Hans Ingbert, kassören Lars Westerström samt ledamöterna sjukvårdsgruppchef Bengt Andersson och sjukvårdsbefäl Eleonora Ingmarsson.

Sidan publicerad/ändrad 2014-06-22 kl. 20:57 av Jörgen Öberg.