Skaraborg har genomfört sin första GUF-kurs

GU-F är en grundläggande utbildning för den som är intresserad av att tjänstgöra som frivillig i Försvarsmakten, främst som specialist i Hemvärnet. Det är ett alternativ för den som inte genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning, GMU.

Tjugo blivande hemvärnspecialister har genomfört sitt första utbildningssteg för att bli specialister i hemvärnet, omfattande två intensiva veckors grundläggande militär utbildning. Utbildningen har omfattat moment som sjukvård, CBRN och grundläggande vapenutbildningen. Härutöver har två fältdygn ingått.

"Min bedömning är att utbildningen fungerat väl och genomförts med duktiga instruktörer ur de olika frivilligorganisationerna", säger kommendanten och förbundskassören i Skaraborgsförbundet, Lars Westerström.

"Från Skaraborg har vi haft en deltagare som nu påbörjat sin utbildning till hemvärnssjukvårdare, vilket är mycket glädjande mot bakgrund av att vi har ett stort rekryteringsbehov av sjukvårdare", fortsätter Lars.

"Stödet från regementet och Skaraborgsförbundet har fungerat väl och jag vill särskilt rikta ett tack till lt Stenström som hela tiden ställt upp för att lösa olika saker", avslutar Lars.

Läs mer om GU-F på frivilligutbildning.se!

guf_skytte3

guf_skytte1

guf_skytte2

guf_cbrn1

Sidan publicerad/ändrad 2014-06-22 kl. 21:33 av Jörgen Öberg.