Försvarsforum i Skövde 2014-03-05

Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Försvarsutbildarna och Allmänna Försvarsföreningen hade anordnat ett seminarium om försvaret på temat Hur försvara Sverige - med eller utan NATO?

Kvällens tre huvudtalare från Kungl. Krigsvetenskapsakademin presenterades och fick initierade uppföljningsfrågor av moderator Annika Nordgren Christensen som även ledde den avslutande paneldiskussionen på ett förtjänstfullt sätt. I panelen ingick förutom huvudtalarna politiska riksdagsledamöter och militära förbands- eller skolchefer.

Försvarsforum anordnades i skuggan av den aktuella utvecklingen på Krim, vilket gav en ytterligare tyngd åt kvällens tema.

Inledningsvis talade öv Jan Mörtberg om den strategiska vindkantring som skett i världen, med tyngdpunkt på Europa. Mörtberg startade i Berlinmurens fall och Warzawapaktens sammanbrott och konstaterade att de europeiska medlemmarna i NATO samtliga har minskat sina försvarsutgifter och att USA har sitt huvudsakliga fokus i Stilla havsområdet, förutom de insatser de gör i Irak respektive Afghanistan, samtidigt som Ryssland rustar upp och stärker sin maktposition.

Därefter redogjorde bgen Anders Carell för det operativa dilemmat; vad Försvarsmakten kan förmå i en militär konflikt och vilka följder detta får för stats- och försvarsledning. Hans slutsats var att  förbanden, ej medräknat hemvärnet, troligen skulle behöva kraftsamlas till Stockholmsregionen vilket skulle lämna övriga Sverige tomt.

Den avslutande huvudtalaren genmj Karlis Neretnieks ställde upp de olika skäl som anhängare respektive motståndare till ett svenskt medlemskap i NATO brukar anföra. Han redovisade även sin personliga åsikt, men påtalade också den politiska fara som finns ifall politiken vill ansluta SVerige till NATO och önskar få detta folkförankrat i en folkomröstning. Skulle den i så fall leda till att befolkningen säger nej så skulle det innebära att dagens samarbete med NATO skulle undermineras kraftigt och få stora konsekvenser för svensk trovärdighet.

forsvarsforum_1
Överste Jan Mörtberg

forsvarsforum_2
Brigadgeneral Anders Carell

forsvarsforum_3
Generalmajor Karlis Neretnieks

forsvarsforum_5
Moderator Annika Nordgren Christensen

Den politiska processen

Med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget fick programmet förändras något med kort varsel. I stället för en övergång till en paneldebatt fick Cecilia Widegren, ordförande i Försvarsberedningen och vice ordförande i Försvarsutskottet, ordet för att lämna sin syn på de senaste dagarnas händelser och berätta om arbetet med att ta fram underlag för det försvarsbeslut som riksdagen ska fatta avseende 2015 och framåt. Hon tog även tillfället i akt att berätta om den svenska NATO-delegationen där hon är ordförande. Ett stressat reseschema gjorde att Widegren blev tvungen att avvika för att ta tåget upp till Boden för nya arbetsuppgifter dagen efter.

forsvarsforum_4
Riksdagsledamot Cecilia Widegren

Paneldebatt

Den avslutande punkten på programmet var en paneldebatt där de tre huvudtalarna, två riksdagsledamöter - Åsa Lindestam och Christer Winbäck - och tre officerare - öv Fredrik Ståhlberg, NN och NN - fick svara på frågeställningar från moderater och seminariedeltagare.

forsvarsforum_6
Huvudtalarna, förstärkta med riksdagsledamot Åsa Lindestam och riksdagsledamot Christer Winbäck, deltar i paneldebatt

forsvarsforum_7
Lokala miiära chefer: öv Fdrik Ståhlbeg - Skaraborsregemente, öv Gustaf Fahl - Markstridsskolan samt öv Lennart Thomssen - Trängregementet

Sidan publicerad/ändrad 2014-04-03 kl. 21:59 av Jörgen Öberg.