Hotet från Ryssland

Majoren Lars Björk har genomfört försvarsupplysning för 55 deltagare ur förbundet och försvarsmakten. Lars Björk är sedan många år en kännare av Ryssland och kunde väl orientera om den pågående återtagningen av militär förmåga som för närvarande pågår. Rysslands expansiva poltik såsom den bl.a. återspeglas av situationen i Ukraina berördes också.

Sidan publicerad/ändrad 2014-12-29 kl. 13:54 av Leif Wetterlid.