Referat från Förbundsstämman

2014-03-24

Mottagare av utmärkelser fr. v. Kn Sven Lindberg Skaraborgsgruppen förbundets silvermedalj, Börje Aspehed förbundets hederssköld, Hans Ingbert förbundets hederssköld, Fredrik Ståhlberg förbundsordförande, Magnus Lundell Försvarsutbildarnas kgl silvermedalj samt Eleonora Ingmarsson förbundets silvermedalj.

Årets förbundsstämma genomfördes med god uppslutning på Soldathemmet i Skövde. Stämman inleddes med förbundsstyrelsens redogörelse för verksamheten 2013. I allt väsentligt har målen för året uppnåtts avseende utbildning, rekrytering och försvarsupplysning. Förbundsstyrelsens bedömning är dock att andelen av förbundets medlemmar kan öka i centralt och regionalt samordnad utbildning. Styrelsen gavs ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsen redogjorde vidare för prioriteringar och inriktningar av verksamheten under 2014. Prioritering beträffande rekrytering är sjukvårdare till hemvärnsförbanden i Skaraborg och elever till Grundläggande utbildning för specialister i försvarsmakten samt ungdomar. Härutöver är inriktningen hemvärnspersonal och övriga med anknytning till Försvarsmakten. Förbundet har erhållit ett antal uppdrag för året, vilka samtliga bedöms kunna genomföras.

Till ny förbundssekreterare valdes Fredrik Holmkvist och till nya styrelseledamöter Sara Hardingz och Leif Wetterlid. Nya styrelsesuppleanter blev Eleonora Ingmarsson och Sture Eilertz. Övriga funktionärer kvarstår på sina befattningar.

Vid stämmans avslutning utdelades utmärkelser enligt ovan samt priser till dem som medverkat i förbundets tävlingsverksamhet.

Efter stämman genomfördes försvarsupplysning; överste Fredrik Ståhlberg redogjorde för aktualiteter vid Skaraborgs regemente och chefen Skaraborgsgruppen för vad som är på gång inom hemvärnet och frivilligorganisationerna.

stamma_priser_2014

Sidan publicerad/ändrad 2014-04-03 kl. 22:16 av Jörgen Öberg.