Vi gratulerar Bengt Andersson

Ledamoten i förbundsstyrelsen tillika FOS-ordföranden m.m. Bengt Andersson har tilldelats Bilkårens förtjänstmedalj för sitt uppdrag som ordförande i Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) i Skaraborg. Bengt har lett FOS arbete under ett flertal år och i sin gärning alltid framhållit de ingående organisationernas gemensamma beröringspunkter såsom rekrytering och försvarsupplysning.

Utöver sina uppdrag i FOS och förbundsstyrelsen är Bengt sedan många år engagerad sjukvårdsgruppchef i Hemvärnet och ingår också i Hemvärnets rekryteringsråd.

Härutöver är han sekreterare i Skövde Rödakorskår och är engagerad i kårens förstahjälpen grupp.

Bengt har gjorts sig väl förtjänst av utmärkelsen och förbundet sällar sig till gratulanterna!

På bilden flankeras Bengt av t.v. Susanne Klaar, ordförande i Skaraborgs Bilkår och t.h. Margareta Molin, Bilkårens centralstyrelse.

Sidan publicerad/ändrad 2014-07-10 kl. 16:50 av Jörgen Öberg.