Repetitionskurs sjukvårdstjänst genomförd

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört årets repetitionskurs i sjukvårdstjänst – Märkesdagen. Ett tjugotal deltagare kunde efter dagens övningar återvända hem med godkända prova i sjukvårdstjänst.
Större delen av gruppen samlad med instruktörer

Utbildning – prov genomfördes i ett flertal delmoment såsom TOS (Taktiskt omhändertagande skadeplats), Hjärt-lungräddning, placering av skadad, helkroppsundersökning, teoretiska prov, förbandsläggning och sjuktransporttjänst.

Utbildningen genomförs i samverkan med Hemvärnet och ungdomsverksamheten. Utöver ungdomar deltog hemvärnssjukvårdare, bilförare, soldater och musiker ur hemvärnet. Kursen genomförs årligen och syftar till att vidmakthålla under GMU, GUF eller värnplikt erhållen kunskap i första hjälpen vid olycksfall eller akut sjukdom. Nya moment tillförs också (ex vis TOS) för att uppdatera deltagarna en gemensam utbildningsplattform.

Kursledningen utgjordes av Hans Ingbert (kurschef), Kjell-Åke Magnusson, Lars Carlsson och Eleonora Ingmarsson instruktörer.

bartjanst_2013

hlr_ovn_2013

Sidan publicerad/ändrad 2013-04-07 kl. 20:05 av Jörgen Öberg.