Riksstämma med guldmedalj till Skaraborgare

Helgen den 1-2 juni hölls Svenska Försvarsutbildningsförbundets årsstämma på Tylebäck. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar skedde också utdelning av den kungliga förtjänstmedaljen i guld. En av de tio mottagarna kom i år från Skaraborg, den tidigare förbundssekreteraren Jörgen Öberg.
Foto på utdelningen
Förbundsordförande Henrik Landerholm fäster medaljen på Jörgen Öbergs kavajslag

Förhandlingarna

Vid stämman fanns endast ett par propositioner av formell art att behandla och dessa tillstyrktes utan debatt. Resultaten i Verksamhetsberättelsen var positiva, liksom den ekonomiska berättelsen.

När det var dags för val av ordinarie ledamöter kom ytterligare förslag i plenum varför det såg ut att gå till votering med rösträkning. Då meddelade den föreslagne att han inte kandiderade till valet, varpå ledamöterna kunde väljas med normal acklamation. Hans Ingbert, vår förbundsstyrelseordförande, är därför under detta år ordinarie ledamot i Överstyrelsen.

Vid valet av ny valberedning kom också ytterligare förslag i plenum och där fann ordföranden att det nya förslaget var en av dem som kom med i valberedningen.

DSC_0566

Utdelning av medaljer

Innan stämmomiddagen delades tio kungliga förtjänstmedaljer i guld samt några förtjänsttecken ut till medlemmar som funnits värda att hedra på detta sätt.

Jörgen Öberg från Skaraborg var en av dem och erhöll sin medalj som erkänsla för ett antal år som ledamot och föreningskassör i den tidigare Lidköpings FBU-förening samt sedan 1995 först suppleant, därefter ledamot och förbundssekreterare i förbundsstyrelsen i Skaraborg. Öberg är fortfarande kvar som suppleant i förbundsstyrelsen med ett ansvar för IT-frågor och förbundets webbplats.

Sidan publicerad/ändrad 2013-06-21 kl. 18:17 av Jörgen Öberg.