Instruktörskurs Ungdom

Vid två tillfällen under första halvan av juni genomförde Försvarsutbildarna Skaraborg utbildning för framtida instruktörer inom ungdomsverksamheten.

Foto på genomgång under utbildningen

Kursen gick över två veckoslut med tio elever, varav sju deltog båda helgerna och fullföljde kursen med godkänt resultat.

Deltagarna var mycket motiverade och under ledning av Lt Törnstråle och Sg Lindström nådde de snabbt ett gott utbildningsresultat. Med direkt återkoppling på genomförda moment utvecklades deltagarna fort.

Foto på eleverna vid datorer

Foto på exercispass

Sidan publicerad/ändrad 2013-07-15 kl. 21:56 av Jörgen Öberg.