Försvarsutbildarna Skaraborg har haft försvarsupplysning med Cecilia Widegren

Försvarsberedningens ordförande, Cecilia Widegren (m), besökte Försvarsutbildarna Skaraborg och informerade om försvarsberedningens arbete inför försvarsbeslut 2015.
Gruppbild på överste Ronald Månsson, Cecilia Widegren, Hans Inbgert och Lars Westerström

Försvarsutbildarna har bl.a. ett uppdrag att genomföra försvarsupplysning både för egna medlemmar och för allmänheten. Cecilia Widegrens besök var ett exempel på en extern försvarsupplysningsaktivitet. Dryga 40-talet åhörare från allmänhet, försvarsmakt och frivilliga försvarsorganisationer hade mött upp.

Cecilia Widegren konstaterade inledningsvis att Sverige existerar i en föränderlig värld. Förändringarna sker dessutom snabbt och oväntat. Det är anledningen till övergången från värnpliktsförsvars till anställt försvar. Bedömningen är att frivilligheten skall vara tillräckligt attraktiv för att fylla det nya insatsförsvaret. I hotbilden, som försvarsberedningen har att hantera ingår även risker som IT-säkerhets terrorism, klimatförändringar med mera

Efter genomgången stod Cecilia Widegren till förfogande för frågor från mötesdeltagarna. Frågorna berörde flera områden som personalförsörjning av det nya försvaret, bedömning av det dagspolitiska läget i Ryssland och andra delar av världen samt vilka olika förmågor som kommer att finnas i försvarsmakten i framtiden.

Sidan publicerad/ändrad 2012-12-17 kl. 20:58 av Jörgen Öberg.