Förbundsstämma i Försvarsutbildarna Skaraborg

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört årsstämma med försvarsupplysning och utdelning av utmärkelser och priser i förbundsmästerskapen.

Förbundets ordförande överste Fredrik Ståhlberg höll en aktuell genomgång av det dagsaktuella läget inom Försvarsmakten där han bl.a. redogjorde för de nya besparingsförslagen och dess effekter på organisationen.
Förbundsordföranden Fredrik Ståhlberg med medaljörerna Göran Helmersson, Sven-Åke Svensson, Bengt Andersson, Hans Eriksson och Ronald Månsson

Försvarsutbildarna Skaraborg kan summera verksamheten för 2012 på så sätt att målen beträffande utbildning, rekrytering och försvarsupplysning är uppfyllda. En glädjande faktor i sammanhanget är att ungdomsverksamheten åter fungerar enligt den utbildningsstege som är fastställd för försvarsungdom. Ungdomsverksamheten är helt samordnad med hemvärnets ungdomsverksamhet.

Vid stämman utdelades Försvarsutbildarnas förtjänsttecken i guld till överste Ronald Månsson, löjtnant Hans Eriksson och Bengt Andersson samt förbundets silvermedalj till löjtnant Sven-Åke Svensson och Göran Helmersson. Följande tilldelades förbundets hederssköld: Carl-Erik Hjelm, Bengt Ohlsson, Ive Palmborg, Sven Johansson samt det segrande ungdomslaget vid rikstävlingen för hemvärns- och försvarsutbildningsungdom 2012. Vid riksstämman 2013 tilldelas Jörgen Öberg Försvarsutbildarnas kgl. förtjänstmedalj i guld.

De valda funktionärerna utgörs av: förbundsordförande Fredrik Ståhlberg, vice förbundsordförande Hans Ingbert, styrelseordförande Hans Ingbert, vice styrelseordförande Fredrik Holmkvist, förbundssekreterare Pär Bladh, förbundskassör Lars Westerström, ledamöterna Stig Brehag, Ive Palmborg och Bengt Andersson samt suppleanterna Mattias Ohlsson, Leif Wetterlid, Jörgen Öberg och Magnus Lundell.

hedersskold_2013
Förbundsordföranden med mottagare av hederssköldar:
Carl-Erik Hjelm, Sven Johansson, Bengt Ohlsson och Ive Palmborg

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-04-07 kl. 20:08 av Jörgen Öberg.