Förbundsstämman 2012

Försvarsutbildarna Skaraborg uppmärksammade rörelsens 100-årsjubileum när ordinarie förbundsstämma hölls i filmsalen på Skaraborgs regemente lördagen den 31 mars. Ordförandeklubban lämnades i och med stämman över till Fredrik Ståhlberg, tillträdande regementschef, vilket gör att traditionen med regementets chef som förbundets ordförande vidmaktshålls.
Öv Fredrik Ståhlberg till vänster får ordförandeklubban av förre förbundsordförande Öv Månsson
Öv Fredrik Ståhlberg till vänster får ordförandeklubban av förre förbundsordförande Öv Månsson

Inför stämmans öppnande konserterade Göta Trängoktett för att ge en festlig inramning till stämman och Sveriges Försvarsutbildningsförbunds hundraårsjubileum. Det bjöds på både marschmusik och omarrangerad populärmusik av denna oktett bestående av nio personer.

Musikerna bestod också med fanfarer för att hylla mottagare av utmärkelser och tävlingspriser. Innan stämmoförhandlingarna hölls också parentation för avlidna medlemmar.

Förbundets verksamhetsberättelse jämte ekonomisk berättelse godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Under året har förbundet genomfört en statligt finansierad utbildning på uppdrag och fem egenfinansierade utbildningar.

Valen till förbundsstyrelsen följde helt valberedningens förslag. Inriktningen har varit att huvuddelen av ledamöter och förbundsfunktionärer ska utgöras av personal ur hemvärnet och de avtalsslutande frivilliga försvarsorganisationerna, mot bakgrund av att hemvärnet är den största mottagaren av försvarutbildarnas utbildningsuppdrag.

Försvarsinformation

När stämman avslutats hölls en serie av föredrag från företrädare från försvarsmakten.

Först ut var nytillträdde förbundsordförande öv Fredrik Ståhlberg, som för närvarande är chef för Armétaktisk stab i Stockholm fram tills han övertar chefsskapet för Skaraborgs regemente. Öv Ståhlberg talade om arméinspektörens uppgifter; ledning av insatser, upprätthållande av beredskap, leda och genomföra utbildning och träning samt utveckla materiel.

Därefter presenterade övlt Curt-Ove Jakobsson Trängregementet. Övlt Jakobsson är stf C för Trängregementet som är ett försvarsmaktsgemensamt regemente. Regementet utbildar och sätter upp förband inom logistikledning, förnödenhetsförsörjning, motortjänst, krigspersonaltjänst, teknisk tjänst samt sjukvårdstjänst.

Näste talare var öv Michael Claesson, chef för Markstridsskolan. Skolan är ett utvecklingscentrum för markstrid och utvecklar förmågor, utbildar och tränar mot såväl nationella som internationella uppgifter. Verksamheten bedrivs både i Skövde och i Kvarn i Östergötland.

Avslutningsvis talade övlt Agne Gustavsson, chef Skaraborgsgruppen, om nyheter inom hemvärnet vars uppgifter i dag består av att skydda, bevaka och ytövervaka. Hemvärnet är en betydelsefull del av försvarsmakten och utgör ungefär hälften av den samlade numerären.

Sidan publicerad/ändrad 2012-04-09 kl. 21:25 av Jörgen Öberg.