Överste Fredrik Ståhlberg tillträder som regementschef

Fredagen den 31 augusti överlämnade överste Ronald Månsson posten som regements- och garnisonschef till överste Fredrik Ståhlberg. Bland de inbjudna fanns förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert och styrelsesuppleant Jörgen Öberg.

Avgående och pågående regementschef flankerade av hemvärnsbataljonchefer och Försvarsutbildarnas representanter

Avgående och pågående regementschef flankerade av hemvärnsbataljonchefer och Försvarsutbildarnas representanter


Parad för fanan!

Parad för fanan!


General Grundevik håller tal

Arméinspektör generalmajor Berndt Grundevik håller tal till avgående och pågående chefer


Överlämning av regementets fana

Avgående chef överste Ronald Månsson har överlämnat regementets fana till arméinspektören och därmed lämnat ifrån sig befälet för regementet


Chefsporträttet målat av konstnären Löfving avtäcks vid mottagningslunchen

Överste Ronald Månsson granskar det nyss avtäckta chefsporträttet målat av den lokale konstnären Löfving

 

Sidan publicerad/ändrad 2012-08-31 kl. 21:02 av Jörgen Öberg.