Sjukvårdstjänst 6 mars i Skövde

Försvarsutbildarna Skaraborg har med stöd från Skaraborgsgruppen genomfört en sjukvårdsutbildning, främst inriktad till ungdomar och Hemvärnets sjukvårdare. I samband med utbildningen fanns möjlighet att avlägga Röda Korsets märkesprov, vilket 17 deltagare gjorde.

En grupp ungdomar lyssnar på genomgången tillsammans med C Skaraborgsgruppen

Provtagningen genomfördes i form av sju tillämpade stationer och ett teoretiskt prov. De praktiska proven omfattade bl a hjärt-lunglivräddning, sätta i halsen, åtgärder med medvetslöshet, stoppa blödning och förebygga cirkulationssvikt, sjuktransporttjänst, triage (prioritering), förbandsläggning m m. Provet genomfördes i Göta salen på Trängregementet.

C Skaraborgsgruppen kontrollerar andningen 

Sidan publicerad/ändrad 2010-03-14 kl. 21:18 av Jörgen Öberg.