Utbildning och rekrytering av hemvärnssjukvårdare

Försvarsutbildarna övertar från och med 2014-01-01 uppdraget att rekrytera och utbilda hemvärnssjukvårdare. Uppdraget har fram till dess innehafts av Svenska Röda Korset.

Försvarsutbildarna Skaraborg har inrättat en arbetsgrupp direkt under förbundsstyrelsen för att hantera sjukvårdsfrågorna. Den består av sjukvårdsbefälen vid de båda hemvärnsbataljonerna i Skaraborg och en sjukvårdsgruppchef. Sjukvårdsgruppchefen är tillika ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen, medan de båda övriga är adjungerande ledamöter. Sjukvårdsgruppchefen är förbundets avtalshandläggare.
Foto på soldat som blir omhändertagen vid skada
Foto: Försvarets bildbyrå

Uppdraget som sjukvårdare kan vara fysiskt krävande med patientförflyttning iförd egen personlig utrustning och medförande sjukvårdsväska. Du bör således ha fysik för att klara uppdraget. Du behöver inte ha förkunskaper i form av civil sjukvårdsutbildning. Intresse för sjukvård underlättar dock!

Gången för att bli sjukvårdare i hemvärnet 

  1. Inskrivning i Försvarsutbildarna om du inte har medlemskap i annan försvarsorganisation.
  2. Utbildningsgången som inleds med GUF (grundläggande försvarsutbildning för frivilliga) för de som ej gjort GMU (grundläggande militär utbildning) eller värnplikt
  3. Efter GUF kontaktas aktuellt hv-förband för kontraktskrivning, bostadsbesiktning m m
  4. Härefter går du Grundkurs 1 (Gk 1) och Grundkurs 2 (Gk 2). Kurserna kan genomföras under samma år, men de kan också genomföras uppdelat på två år
  5. Avslutningsvis genomför du INTRO vid utbildningsgruppen. (INTRO = introduktionsutbildning hemvärn för dig som skall tjänstgöra i Skaraborg och omfattar en helg

Ytterligare information hittar du under rubriken utbildning på Försvarsutbildarnas hemsida.

Kontakt med Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund sker enklast via e-post
skaraborg@forsvarsutbildarna.se

Välkommen med din intresseanmälan och ansökan!

Sidan publicerad/ändrad 2013-12-05 kl. 20:23 av Jörgen Öberg.