IKFN utbildning i SKREDSVIK

Ett 20-tal kursdeltagare genomförde IKFN utbildning i SKREDSVIK den 24-26 oktober,
IKFN kursen syftade till att kunna verka som Militär insatschef vid en IKFN – händelse.
Som stöd för utbildningen användes den nya IKFN handboken 2014 – se även artikel nedan.

Utbildningen genomfördes med teoripass, ett antal gruppuppgifter samt muntlig stridsövning
i en närbelägen hamn. Polisen deltog i kursen och samverkan mellan Polis insatschef (PIC)
och Militär insatschef (MIC) övades
Foto: Lars Björk
Tydliga regler vid ubåtskränkningar

image0093

 

Gäller from den 1 november 2014

HÖGKVARTERET

Försvarsmakten har en särskild roll när det gäller att hävda Sveriges suveränitet, territoriella
integritet och nationella intressen. Det är väl reglerat från regeringen vad Försvarsmakten får
göra om till exempel en utländsk ubåt kränker svenskt territorium.

 

– Enligt reglerna har Försvarsmakten rätt att använda vapenmakt utan förvarning om en
utländsk ubåt påträffas i undervattenläge på inre vatten eller efter ÖB:s beslut på territorialhavet,
säger kommendörkapten Kenneth Lindmark vid insatsstaben.

 

Den underrättelseoperation som Försvarsmakten bedriver i Stockholms skärgård syftar till att få
en klarare bild kring de observationer som gjorts om främmande undervattenverksamhet.


Huvudsyftet är inte att bekämpa en eventuell motståndare, men Försvarsmakten får många
frågor om vilka regler som gäller för att få sätta in vapenmakt.

 

Kommendörkapten Kenneth Lindmark har varit ansvarig för att uppdatera Försvarsmaktens
handbok i IKFN som fastställdes av överbefälhavaren nyligen. IKFN står för Försvarsmaktens
ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet med mera.
Handboken utgår från förordningar från regeringen och är den bibel som militära chefer i
olika nivåer stödjer sig mot när det gäller hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella
integritet
.

 

Läs mer här….

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/10/tydliga-regler-vid-ubatskrankningar/

* = obligatorisk uppgift

Kurs/aktivitet *
Ev. kursnummer

Personuppgifter
För- och efternamn *
Personnummer *  (ÅÅMMDD-NNNN)
Bostadsadress *
Postnr *
Postadress *
Telefon mobil *  Minst ett
Telefon bostad *  telefonnummer
Telefon arbete *  måste anges!
E-postadress *

Medlemskap i Försvarsutbildarna
Jag tillhör förening    
Jag är ej medlem i förening inom Försvarsutbildarna,
men jag vill bli!
Denna kursanmälan är även min medlemsansökan!

Annat medlemskap
Jag är medlem i annan frivillig försvarsorganisation,
nämligen:

 
Sidan publicerad/ändrad 2014-10-28 kl. 11:29 av .