Hjärt- och lungräddning/Defibrillator

Kurskod: E 10
Bildkälla: rullarnas.se

Övningen genomförs med utbildning i Hjärt

Lungräddning och utbildning hur du använder en

Defibrillator.

Övnings ledare är kvalificerad personal. 

Anmälan sker via formulär.

Frågor / Ansvarig: Kn. Joakim Jakob, joakim.jakob@forsvarsutbildarna.se


Kommer att genomföras 4 gånger under året på följande platser:

Ystad, Helsingborg, Kristianstad, Malmö.

Datum är ej beslutade ännu, kommer att läggas ut på hemsidan. 

* = obligatorisk uppgift

Kurs/aktivitet *
Ev. kursnummer

Personuppgifter
För- och efternamn *
Personnummer *  (ÅÅMMDD-NNNN)
Bostadsadress *
Postnr *
Postadress *
Telefon mobil *  Minst ett
Telefon bostad *  telefonnummer
Telefon arbete *  måste anges!
E-postadress *

Medlemskap i Försvarsutbildarna
Jag tillhör förening    
Jag är ej medlem i förening inom Försvarsutbildarna,
men jag vill bli!
Denna kursanmälan är även min medlemsansökan!

Annat medlemskap
Jag är medlem i annan frivillig försvarsorganisation,
nämligen:

Personalkategori


* Grundläggande och Kompletterande Militär Utbildning (GMU/KMU) är benämningar på utbildning som ersätter värnpliktsutbildningen.


Militär utbildning och befattning
Militär grundutbildning till (befattning och år):
Nuvarande/senaste militär befattning:

Orsak till att jag söker kursen

 
Sidan publicerad/ändrad 2014-03-13 kl. 08:10 av .