Hallandsbrigadens minnesmarsch den 11-12 april 2015

Deltagare: Personal från Älvsborgsgruppen, Skånska gruppen, Hallandsgruppen
samt Försvarsutbildarna.

 

Datum är fastställt till 11-12/4 2015.

Mer info kommer att meddelas efterhand

 

FRISTADSMARSCHEN – I 15 motsvarighet……

Älvsborgs Hemvärnsbataljon arrangerade den 29 augusti tillsammans med
Älvsborgs Regementes Officerskår och Kunglig Älvsborgs Regementes
Kamratförening FRISTADSMARSCHEN. Från Fristad till Borås som en gång
Älvsborgs Regemente gjorde 1914

 

http://nyheter.hemvarnet.se/alvsborg/?action=visaenhet&enhetid=2126

* = obligatorisk uppgift

Kurs/aktivitet *
Ev. kursnummer

Personuppgifter
För- och efternamn *
Personnummer *  (ÅÅMMDD-NNNN)
Bostadsadress *
Postnr *
Postadress *
Telefon mobil *  Minst ett
Telefon bostad *  telefonnummer
Telefon arbete *  måste anges!
E-postadress *

Medlemskap i Försvarsutbildarna
Jag tillhör förening    
Jag är ej medlem i förening inom Försvarsutbildarna,
men jag vill bli!
Denna kursanmälan är även min medlemsansökan!

Annat medlemskap
Jag är medlem i annan frivillig försvarsorganisation,
nämligen:
 
Sidan publicerad/ändrad 2014-10-28 kl. 11:24 av .