Information av försvarsinformatör

Information av försvarsinformatör

Skånes försvarsutbildningsförbund har nyutbildat Försvarsinformatörer.

 

Efter genomförs kurs letar informatörerna själva upp ”kunder” för en försvarsinformation om 90-120 minuter, med cirka 10-30 deltagare.

Om Du har behov av försvarsinformation och önskar att någon av förbundets informatörer kommer ut till Din förening eller sammankomst,

Använd mailadressen forsvarsinfo@fbu.nu

Skriv kontaktuppgifter, antal deltagare du uppskattar, målgrupp, plats och tid, så återkommer vi om någon av informatörerna har möjlighet att delta.

Informationen är kostnadsfri för Dig som anlitar informatörerna, arvode, körersättning enligt fastställd tariff  betalas av förbundet.

Ansvarig för Försvarsinformation Försvarsutbildarna Skåne: Mats Johansson Ystad, mobil: 0708-954343,  mats.johansson@fbu.nu

Aktiva informatörer 2014:

Mats Johansson
Mikael Berg
Lukasz Hansson
Patricia Hertz
Mats Juhlin
Jan-Erik Persson
Fredrik Uddgård
Johan K Persson
Marianne Månsson Vilande 2014
Anders Svensson
Martin Löfgren

* = obligatorisk uppgift

Kurs/aktivitet *
Ev. kursnummer

Personuppgifter
För- och efternamn *
Personnummer *  (ÅÅMMDD-NNNN)
Bostadsadress *
Postnr *
Postadress *
Telefon mobil *  Minst ett
Telefon bostad *  telefonnummer
Telefon arbete *  måste anges!
E-postadress *

Medlemskap i Försvarsutbildarna
Jag tillhör förening    
Jag är ej medlem i förening inom Försvarsutbildarna,
men jag vill bli!
Denna kursanmälan är även min medlemsansökan!

Annat medlemskap
Jag är medlem i annan frivillig försvarsorganisation,
nämligen:

Personalkategori


* Grundläggande och Kompletterande Militär Utbildning (GMU/KMU) är benämningar på utbildning som ersätter värnpliktsutbildningen.


Militär utbildning och befattning
Militär grundutbildning till (befattning och år):
Nuvarande/senaste militär befattning:

Orsak till att jag söker kursen

 
Sidan publicerad/ändrad 2014-04-15 kl. 13:30 av .