Styrande Dokument

På denna sida kan ni ta del av de styrande dokument som gäller för Försvarsutbildarna Ystad.

Vår uppförandekod

Jag vårdar det förtroende min befattning innebär
Jag förstår vad som förväntas av mig, och jag utnyttjar inte min ställning eller låter mig utnyttjas av andra. Jag ser till att förtroendet för mig i rollen som före-trädare för Försvarsutbildarna samt hur jag löser mina uppgifter är stort, och jag är medveten om att mina relationer, i eller utanför tjänsten, kan riskera att påverka det.
 

Jag visar respekt mot alla i min omgivning
Som representant för Försvarsutbildarna lever jag upp till de värden vi försvarar: rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Detta ska återspeglas i mitt uppträdande och i vår verksamhet. Jag kan därmed agera respektfullt i olika kulturella och sociala situationer.


Jag bidrar positivt till gruppens förmåga och resultat
Jag bidrar aktivt till att gruppen löser sina uppgifter. Jag delar med mig av mina egna, och tar själv av del av andras erfarenheter och kunskaper. Jag visar person-lig omtanke och stödjer mina kollegor samt bidrar till att skapa trygghet och för-troende i gruppen genom att vara öppen och ärlig.


Jag tar ansvar för mina handlingar
Jag känner till de lagar och regler som gäller för min verksamhet och är utbildad, övad och tränad inför uppgiften. Därmed kan jag ta ansvar för mina handlingar, samt bättre se konsekvenserna av mina beslut och handlingar vilket ökar mina förutsättningar att i varje situation uppnå eftersträvat resultat.


Jag har ett ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa
Genom att ta ett ansvar för mitt välbefinnande, fysiskt som mentalt, förbättrar jag gruppens förutsättningar att lösa sina uppgifter. Jag värnar även om mina kolle-gors hälsa och talar om när jag upptäcker att mitt eller någon annans hälsotillstånd kan ha en negativ inverkan på vårt arbete.


Jag agerar när någon i min omgivning bryter mot uppförandekoden

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-21 kl. 16:02 av Sara Jonsson.