Föreningshuset


hus.gif

FÖRENINGSHUSET

Byggt 1908 som småskola/folkskola och förblev läroanstalt fram till 1955 varefter det drevs som bygdegård, då kök och en scen byggdes till.

År 1958 köptes huset av Kungl. Fångvårds-styrelsen och övre våningen inreddes till "celler" - 24 interner kunde placeras här.

1958 uppfördes "Gula villan" som tjänstebostad för personalen, med en 3-rums- och en 1-rumslägenhet. Anläggningen, eller som den i folkmun kallades "Kolonin i St. Herrestad" nedlades 1972. Då köpte Försvarsmakten området och regementet i Ystad, dåvarande P7, använde det till repetitions-& utbildningsläger fram till 1989, då det "lades i malpåse".¨

1993 bestämde myndigheten att byggnaderna skulle rivas pga dess dåliga skick. Ystads FBU-förening intervenerade och fick tillåtelse att själva restaurera lokalerna.

Den 10 Januari 1994 började man renoveringen och hade 10 personer i ALU-projekt till hjälp.
Invigning av de renoverade "föreningshuset" skedde i slutet av 1994, då hade ett antal organisationer tillfrågats och följande fanns representerade i huset: FBU-Ystad, SKRBR-Ystad, FAK Ystad sektionen, FOS-Ystad, FRO avd 117 Ystad, Ystad Civilförsvarsförening, Herrestads Hemvärnsområde 1128.
Under 1995 Diskuterades vad "gula huset" skulle användas till, och Mats Johansson föreslog att föreningen skulle starta en närradiostation
eftersom Ystad var en "vit" fläck för musikstationer. Mats Johansson och Henrik Romare fick efter presentation styrelsens godkännande att gå
vidare med "projektet radio". Man tillfrågade musikföreningen Corus med Mårten Mårtensson och lokala DJ´s som representerades av
Andreas Narsell, dessa bildade en arbetsgrupp som under våren 1995 besökte andra radiostationer och renoverade "gula huset" till studio
och redaktion och inspelningsstudio. På baksidan restes en fackverksmast militär modell och FRO bistod med antennkunskaper.
10 juni 1995, skedde den första närradiosändningen från Fredriksberg. Verksamheten blev mycket lyckad och snart sände radion
24h-7 dagar i veckan och över 170 personer var ideelt engagerade i radion. Officiella namnet var: FBU-Ystad´s närradiosektion Radio Active.
 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-24 kl. 08:59 av Henric Sjöstrand.