Försvarsutbildarna Vollsjö

Välkommen till Försvarsutbildarna Vollsjö

Program: Våren/Sommaren 2017

Den 14 januari 2017 höll vi vårt första styrelsemöte inför vårsäsongen.
Bl.a. Fastsälldes följande aktivitetsprogram.
Ett program som passar alla.

Den 31 januari kl. 19.00 Försvarsafton Film. "Kriget 1945-1955".
Ansvariga: Sven Ingvar och Nisse.
Plats: Ö Kärrstorps församlingshem.

Den 21 februari kl. 19.00 Årsmöte. Föredrag om "de fyra ryttarnas tid", T. Sjunnesson.
Ansvariga: Styrelsen.
Plats: Ö Kärrstorps församlingshem.

Den 7 mars kl. 19.00 Beredskap i krisläge. Föredragshållare, Stefan Lundgren.
Ansvariga: John Göransson och Sven Ingvar.
Plats: Kommunhuset i Sjöbo - Sessionssalen.

Den 28 mars kl. 19.00 Försvarsafton, Film, (Del 9 av 12) "Hitlers Mystiska Död"
Ansvariga: Nisse och Sven Ingvar
Plats: Ö Kärrstorps församlingshem.

De 8 april kl. 18.00 Middag / Försvarsinformation.
Vårbankett med dans till Ronimas Orkester. Pris: 260:-
Plats: Ågården Vollsjö.
Ansvariga: Styrelsen. Anmälan senast den 5 april
Till tel. 0708152601, 0706620103, 07077711383.

Den 13 maj kl. 10.00 - 16.00 Regementets Dag. Plats: Revingehed.

Den 23 maj kl. 19.00 Safari / Logistik, aktuell försvarsinformation, korvgrillning.
Ansvariga: Greger, Sven Ingvar och Nisse.

Den 6 juni kl. 16.00 Nationaldagen - Fanborg.
Plats: Solkullen Vollsjö.
Ansvarig: Nisse och Sven Ingvar.

Den 20 - 21 juli Försvarsinformation i samband med lottoriförsäljning Sjöbo Marknad.
Ansvariga: Styrelsen

Medlemsavgiften för 2017 är 100:- Bankgiro nr. 479-0903
Har du glömt att betala är det inte för sent.

För anmälan till aktiviteter eller eventuella frågor.
ring Sven Ingvar tel. 0708 152601, 0415-311658.

Hjärtligt VÄLKOMNA till Våra aktiviteter. 

Sidan publicerad/ändrad 2017-01-15 kl. 11:33 av John Göransson.